Finansminister Elisabeth Svantesson (M) när hon presenterade budgetpropositionen för 2024 förra hösten. Arkivbild.
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) när hon presenterade budgetpropositionen för 2024 förra hösten. Arkivbild. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Hushållen kan få kompensation: "Drabbats hårt"

Sjunkande inflation gör att finansministern öppnar för nya budgetsatsningar framöver.
Hon hoppas kunna kompensera hushållen, som drabbats hårt av höjda priser och räntor.

ANNONS
|

– Det är viktigt att vi kan stärka köpkraften för människor som gått till jobbet varje dag och drabbats hårt av inflation, säger Elisabeth Svantesson (M).

– Dessutom är det strukturellt rätt att det ska löna sig bättre att arbeta.

Svantesson pekar på att inflationen raderat ut tio års reallöneökningar för människor.

Hon presenterar på måndag regeringens andra vårändringsbudget. Den innehåller nya förslag för 2024 på 16,8 miljarder kronor. Förra våren innehöll den förslag för bara fyra miljarder kronor.

– Att inflationen nu går ned gör att vi kan börja växla över till en mer normal konjunkturpolitik, säger Svantesson.

Kräver mer

Bland förslagen i vårändringsbudgeten, som redan är kända, finns sex miljarder kronor till regionerna och vården och en förlängning av det tillfälliga tillägget i bostadsbidraget för barnfamiljer.

ANNONS

Oppositionen har krävt mer pengar till regionerna för att stoppa uppsägningar i vården.

Svantesson vågar ännu inte riktigt utropa seger över inflationen, men nedgången öppnar för en mer expansiv finanspolitik framöver.

Förutom att hon vill kompensera hushåll för förlorad köpkraft, så kommer en annan viktig del i kommande budgetar bli satsningar för att stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft.

Finansdepartementet bedömer att konjunkturen börjar vända upp nästa år. Men för att Sverige även ska växa mer på sikt, så behövs, enligt Svantesson, satsningar på utbildning, forskning, infrastruktur och ett skattesystem som lockar investeringar och kompetens till Sverige.

En fingervisning

Under hösten ska regeringen lägga fram en infrastruktur- och en forskningsproposition som tar upp en del av det framtida reformutrymmet. Det kommer även försvarsbeslutet i slutet av året göra.

Vad blir viktigast, att kompensera hushållen eller satsa på investeringar?

– Man måste kunna göra flera saker samtidigt, säger Svantesson.

Åtgärder för att stärka hushållens köpkraft skulle till exempel kunna vara sänkt inkomstskatt eller andra skattesänkningar. En fingervisning om hur funderingarna går kommer om en dryg vecka, då olika skatteförslag skickas ut på remiss.

Känt är att man jobbar med ett förslag om att ta bort skatten för sparpengar på ISK-konton upp till 300 000 kronor.

Vad som kommer redan i budgeten för 2025 i höst är ännu oklart, eftersom förhandlingarna mellan de fyra Tidöpartierna inte är klara.

ANNONS

Fakta: Vårändringsbudgeten 2024

Extra statsbidrag till vård: 6 miljarder (mdr)

Ökade kostnader för läkemedelsförmåner: 1,5 mdr

Bistånd (omfördelade anslag): 1,472 mdr

Fler fängelseplatser: 1,38 mdr

Reparation av E6 vid Stenungsund: 1 mdr

Flygplatsers säkerhets- och bagagehantering (GAS): 1,035 mdr

Förlängt tillägg i bostadsbidraget: 0,65 mdr

Extra kunskapsbidrag för skolor: 0,5 mdr

Stärkt civilt försvar: 0,385 mdr

Fler platser på SIS-hem: 0,3 mdr

Åtgärder för att slå mot kriminellas ekonomi: 0,26 mdr

Tillskott till försvaret: 0,3 mdr

Tillskott till Swedfund för investeringar i Ukraina: 0,3 mdr

Flera platser på regionalt yrkesvux: 0,167 mdr

Folkbokföring av ukrainska flyktingar: 0,138 mdr

Sommarjobb i kommunerna: 0,13 mdr

Klimatklivet (t ex laddstolpar): 0,1 mdr

Domstolarna: 0,1 mdr

Skötsel av värdefull natur: 0,03 mdr

Attrahera internationell kompetens: 0,025 mdr

Svenskkurs för ukrainska flyktingar: 0,02 mdr

Övrigt: 1 mdr

Summa: 16,8 mdr

Källa: Finansdepartementet

Fakta: Prognoser

Regeringens senaste prognos i mars, jämfört med decemberprognosen

BNP-tillväxt

2024: 0,7 procent (0,6)

2025: 2,5 procent (2,7)

Inflation (KPI)

2024: 3,1 procent (3,9)

2025: 0,8 procent (1,4)

Arbetslöshet

2024: 8,3 procent

2025: 8,4 procent

Källa: Finansdepartementet

ANNONS