Kända centrumfastigheter byter ägare: ”Fortsatt förvaltning”

Götenehus Group är på väg att köpa två centralt belägna fastigheter i Trollhättan, kända för invånarna som Galleri Diana och Engelska hörnan.