L Gruppen Väst AB – nytt företag startar i Trollhättan

Bolagets egen beskrivning av verksamheten anges vara: "L Gruppen är ett bolag med inriktning inom rekrytering och bemanning."