Miljonsatsning på ny träindustri

16 miljoner satsas på att utveckla ny träindustri i regionen. Projektet har döpts till "Tillverka i trä" och bakom står bland annat Fyrbodals kommunalförbund, Innovatum och Högskolan Väst.