Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) och finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP) mötte bankerna för ett samtal om bankernas roll i klimatomställningen. Arkivbild.
Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) och finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP) mötte bankerna för ett samtal om bankernas roll i klimatomställningen. Arkivbild. Bild: Duygu Getiren, Ali Lorestani /TT

Ministrar vill se banker ta större klimatansvar

Pressen på bankerna att ta ansvar i klimatomställningen behöver öka, enligt regeringen.
– Det är dags att sätta orden i handling, säger Per Bolund (MP), miljö- och klimatminister.

ANNONS

Tillsammans med finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP) träffade Per Bolund företrädare för svenska banker på onsdagen för att tala om finansmarknadens roll i klimatomställningen.

– Om vi ska lyckas med den här omställningen har finansmarknaden en helt avgörande roll, säger Åsa Lindhagen.

Styra kapital

Bankerna sitter på kapital och kan och bör vara med och påverka var pengarna hamnar, enligt ministrarna.

– Vi måste börja styra bort kapital från verksamheter som förstör förutsättningarna för oss människor att leva på det här jordklotet och börja styra kapital mot verksamheter som bidrar till omställningen, säger Åsa Lindhagen.

På FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow som inleds den 31 oktober är frågor kring finansiering av klimatomställningen högt uppe på dagordningen.

ANNONS

– Det handlar om att vi har lovat att ha 100 miljarder dollar i finansiering årligen från de rika länderna till utvecklingsländer. Där har staterna gjort ganska stora insatser men där behöver också det privata kapitalet komma till, säger Per Bolund.

Kräver handling

Ministrarna välkomnar att bankerna varit aktiva i att ta fram en färdplan för hur branschen kan bli fossilfri och att de är aktiva i internationella nätverk som arbetar kring frågor om klimatet och för investeringsportföljer som är i linje med Parisavtalets så kallade 1,5-gradersmål.

– Men det är dags att börja agera enligt de planer man sätter upp. Nu är vi i en ganska akut fas. Energipriser går upp och senast det hände såg vi hur investeringarna i fossil utvinning ökade. Nu behöver vi se att det i stället leder till investeringar i förnybar energi, säger Per Bolund.

Han anser att de svenska bankerna har varit för dåliga på att hoppa på den typen av investeringar när chansen getts.

– Nu när enorma investeringsmöjligheter öppnar sig, när vi bygger det nya fossilfria välfärdslandet Sverige, undrar jag varför man inte tar chansen. Till exempel inom vindkraften där investeringar på en bra bit över 100 miljarder kronor har gjorts och där är det mycket kinesiska och franska pensionsfonder som har varit med och finansierat. Där frågar man sig var är de svenska bankerna och finansinstituten, säger Bolund.

ANNONS

Det behövs mer styrmedel för att kapitalet ska gå till mer hållbara investeringar, enligt ministrarna.

– Det är helt avgörande att kapitalet börjar styras mot hållbara verksamheter och det pågår ett arbete inom EU med detta, säger Åsa Lindhagen.

Fakta: COP26 i Glasgow

FN:s klimattoppmöte COP26 kommer att hållas i Glasgow i Skottland den 31 oktober till den 12 november. Det skulle egentligen ha hållits i november förra året men sköts upp på grund av pandemin.

På mötet ska länderna förhandla om hur Parisavtalet ska genomföras och hur ambitionerna kan höjas i klimatpolitiken.

Frågan om utsläppshandel i den så kallade regelboken för Parisavtalet kunde inte lösas på COP25 utan kommer i stället att tas upp på det här mötet, tillsammans med en rad andra frågor.

ANNONS