"Vi bygger något nytt"

Nevs har bestämt sig för att släppa varumärket Saab och i stället producera bilar under eget namn, enligt försäljnings och marknadschefen Jonas Hernqvist är det en del av en naturlig utveckling.

ANNONS
|
var s=document.createElement("script");s.type="text/javascript";s.src="http://csp.picsearch.com/rest?e=xHgabbPVhEgefAI8U2pVjIdLkSQ1XXWA9gaZk6ceFDZFNj3iQTMi99SMrFmT8pqAu3RfxEvMYnj8lhjgCwxnSVxzyl2DPwF5&i="+typeof(ps);document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);

Ändå sedan Nevs hamnade i sin rekonstruktion sommaren 2014 har det varit oklart vad bilarna som företag producerar kommer att kallas, men står det alltså klart att företaget släpper Saab helt och hållet och väljer att producera bilar under det egna namnet. Ute vid fabriken har redan vissa av de gamla Saabskyltarna börjat plockas och ersatts med andra som det står Nevs på, de gamla skyltar som finns kvar kommer att ersättas allteftersom. Att inte längre bygga Saabbilar tycker inte Nevs försäljnings och marknadschef Jonas Hernqvist är något negativt, snarar tvärtom.

– Det här har varit en resa vi har hållit på med under lång tid, det finns tre viktiga skäl till att det här är så rätt: Vi har en annan affärsplan än både Saab automobil hade och det som Saab AB har. Det andra skälet är att vi kommer att investera miljarder i produkter de kommande åren, vi vill göra det i vårat eget namn och med vårat eget varumärke, inte ett varumärke som vi har lånat och licensierat, från någon annan.

ANNONS

– Det tredje är det som finns här i Trollhättan och den anda vi har här på företaget, förr i världen kallade vi det Saabandan, de senaste åren har vi pratat om Nevsandan. Den lever kvar det är den andan som är varumärket. Det är det som gör varumärket, människorna som jobbar här och attityden som finns.Att hela tiden hitta bättre lösningar, den tar vi med oss in i framtiden. Så vårt arv, vår historia och vår företagskultur, den försvinner inte i och med att vi nu tar steget och kallar oss själva Nevs, säger Jonas Hernqvist.

Genom det nya varumärket vill Nevs skapa ett antal mobilitetslösningar som de kallar det. Enligt Jonas Hernqvist handlar mobiltietslösningarna om att vi ska dela bilar med varandra. Det kan handla om olika appar som gör det enklare att hitta parkeringar, olika bilpoolslösningar till tjänster som liknar samåknings och taxitjänsten Uber.

– Tillsammans med Panda New Energy så tittar vi på affärslösningar på hur man gör det här praktiskt och det är ett ramavtal på 150 000 bilar som vi kommer sälja till dem och tillsammans sen jobba på hur det kommer att gå till, säger Jonas Hernqvist. Karosserna till den elbil som ska säljas i Kina, via Panda New Energy kommer att tillverkas i Trollhättan och Jonas Hernqvist är positiv till att fler personer kommer att krävas nyanställningar.

ANNONS

– Vi ser definitivt nyanställningar framöver, exakt när i tiden som de kommer att ske det får vi återkomma till när vi kommer lite längre fram i våra planer, avslutar Jonas Hernqvist försäljnings och marknadschef på Nevs.

Att inte Nevs längre får använda varumärket Saab meddelades av försvarskoncernen med samma namn sommaren 2014, anledningen var att försvarskoncernen inte vill förknippas med Nevs och det var deras krav för att en rekonstruktion skulle beviljas.

Den första bilen som kommer att produceras under det nya varumärket är NEVS 9-3 som kommer att lanseras under 2017.

ANNONS