Nina Selander: "Vi använde det lilla modet vi har"

Mod. Det var nyckelordet när Nina Selander och Frank Smit summerade den omtumlande resan med Jihad Mohammad och EV Electra efter den avbrutna affären. Att våga ta ett beslut oavsett vart det leder. Himmel eller helvete.
– Det lilla modet vi har, det använde vi. Och det kommer vi att fortsätta göra, sa Nina Selander.