Ny fastighetsförvaltare startas i Vänersborg

Enligt Åset Förvaltning AB själva kommer deras verksamhet bestå i att "bedriva fastighetsförvaltning och konsultationer avseende företagsekonomiska frågor samt konsultationer avseende djursjukvård och därmed förenlig verksamhet."