Nystartad fastighetsförvaltare i Trollhättan

Trollhättan Vårvik Promenadslingan AB har som sin verksamhet att "äga och förvalta fast och lös egendom". Styrelseordförande är Olof Halbert, 75 år. I företagets ledning finns också Monica Hanson och Malin Nyberg.