Nystartat holdingbolag i Trollhättan

Je Gruppen Invest Holding AB har som sin verksamhet att "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag och övrig handel med värdepapper".