Nystartat holdingbolag i Trollhättan

Lindell Invest Holding AB har angett följande som verksamhetsbeskrivning: "Bolagets verksamhet består i att äga aktier och andelar i andra företag."