Nystartat investmentbolag i Lilla Edet

M&M Frykman Invest AB ska enligt verksamhetsbeskrivningen "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag".