Nystartat konsultföretag i Trollhättan

Enligt Aric Förvaltning AB själva kommer deras verksamhet bestå i att "förvalta värdepapper och andra kapitaltillgångar, bedriva ekonomisk konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet."