Nytt företag bildas: Stendahls Lilla Edet Mekanikern 1 AB

Stendahls Lilla Edet Mekanikern 1 AB ska "förvalta aktier, värdepapper och fastigheter". Styrelseordförande är Åke Stendahl, 71 år.