Nytt företag startar i Åmål: Englunds Skogsavverkningar AB

Företagets egen beskrivning av verksamheten anges vara: "Skogsavverkning."