Nytt företag startar i Trollhättan : Dg Momentum AB

Dg Momentum AB, som har sitt säte i Trollhättan, ska "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag".