Nytt företag startar i Trollhättan : Forsell Fortune Forge AB

Forsell Fortune Forge AB, som har sitt säte i Trollhättan, ska enligt verksamhetsbeskrivningen ägna sig åt att "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag".