Nytt företag startar i Vänersborg: Abriskontor AB

Bolaget uppger att det ska "marknadsföra och sälja kontorsmaskiner och kontorsutrustning, äga och förvalta värdepapper samt driva därmed förenlig verksamhet."