Nytt företag startat: Alfons 1 i Vänersborg AB

Alfons 1 i Vänersborg AB, som har sitt säte i Vänersborg, uppger att de ska ägna sig åt att "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag".