Nytt företag startat: Trollhättan Metspöet AB

Trollhättan Metspöet AB, som har sitt säte i Trollhättan, ska jobba med att "äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag, samt bedriva annan". Styrelsens ordförande är Olof Halbert, 75 år. I företagets ledning finns också Monica Hanson och Malin Nyberg.