"Det finns en oroväckande ökning av antalet dödsolyckor i Sverige", säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).
"Det finns en oroväckande ökning av antalet dödsolyckor i Sverige", säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

"Oroväckande ökning av antalet dödsolyckor"

Antalet arbetsrelaterade dödsolyckor ökar i Sverige. Arbetsmiljöverket ska nu analysera vad som kan göras åt det.

ANNONS
|

Under 2018 dog 50 personer i arbetsrelaterade olyckor i Sverige, samt 8 personer som inte ingick i den svenska arbetskraften. Under 2019 är det hittills totalt 29 personer som har dött i olyckor på jobbet.

Det är dessa olyckor, som skedde under 2018 och det första halvåret av 2019, som Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att titta närmare på.

- Det finns en oroväckande ökning av antalet dödsolyckor i Sverige. Huruvida det är en trendmässig ökning eller tillfälligt vet vi inte, men det finns anledning att agera tycker jag, säger Ylva Johansson vid en pressträff.

ANNONS

Bra i internationell jämförelse

Antalet dödsolyckor hade minskat stadigt under många års tid i Sverige, fram till 2016 då det vände svagt uppåt. Trots det står sig Sverige bra internationellt, och ligger bättre till än Danmark, Norge och Finland gällande dödsolyckor i arbetet, säger Ylva Johansson.

- Så det är inte alldeles glasklart man kan titta på andra länder för att veta vad man kan göra åt det.

Arbetsmiljöverket har sedan tidigare utrett dödsolyckor i arbetet, skillnaden nu är att myndigheten får i uppdrag att dra slutsatser och lämna rekommendationer som också andra kan använda, exempelvis skyddsombud och arbetsgivare.

- Man ska gå igenom varenda dödsolycka noga. För att se vad det var som gick fel i just det fallet, vad som hade kunnats göra annorlunda och vad som borde gjorts annorlunda. Det man kommer fram till ska sedan göras lättillgängligt.

ANNONS

Jord- och skogsbruk farligast

Arbetsmiljöverket ska lägga särskilt fokus i analysarbetet på de mest olycksdrabbade branscherna, däribland jord- och skogsbruk och bygg och transport.

- I förhållande till hur många som arbetar sticker jord- och skogsbruk ut extremt. Där är de anställda i allra högst risk för dödsolyckor, säger Ylva Johansson.

IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson säger i en skriftlig kommentar att hon välkomnar regeringens nya satsning mot arbetsplatsolyckor.

"Ingen ska dö av jobbet! Särskilt välkommet för IF Metall är att skyddsombud ska få tillträde till fler arbetsplatser och den nya arbetsmiljöstrategin som ska tas fram tillsammans med arbetsmarknadens parter".

Uppdraget ska presenteras för regeringen i samband med årsredovisningen för 2019.

TT

Fakta: Arbetsmiljöolyckor 2018

• 118970 arbetsskador anmäldes totalt i Sverige under 2018

• 34908 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro (14336 kvinnor, 20572 män)

• 63274 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (33604 kvinnor, 29670 män)

• 11043 olyckor på väg till eller från arbetet (7158 kvinnor, 3885 män)

• 9082 arbetssjukdomar (5599 kvinnor, 3483 män)

• 50 anmälda arbetsolyckor med dödlig utgång (3 kvinnor, 47 män)

• 8 dödsolyckor i arbete bland personer som inte ingår i den svenska arbetskraften

Källa: Arbetsmiljöverket

ANNONS