Redovisningsföretag i Åmål försätts i konkurs

Aktiebolaget Loro House AB har försatts i konkurs. Företaget registrerades 31 mars 2020 och har haft sitt säte i Åmål. Konkursen har nu registrerats hos Bolagsverket och inleddes den 8 juli, enligt uppgifter från kreditupplysningsföretaget AB Syna.