Riksrevisionen tycker att Allmänna arvsfonden bör avvecklas. Arkivbild.
Riksrevisionen tycker att Allmänna arvsfonden bör avvecklas. Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Riksrevisionen: Avveckla Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden bör avvecklas, anser Riksrevisionen i en granskningsrapport.
Enligt granskningen får fonden in mer pengar än den hinner dela ut. Dessutom är kontrollen av vilka organisationer som söker bidrag otillräcklig.

ANNONS

Allmänna arvsfonden, som får in pengar från arv där det saknas arvingar, hade 2022 ett marknadsvärde på 12,3 miljarder.

De senaste åren har det kommit in mer pengar än vad fonden hunnit dela ut, vilket också fört med sig att kontrollen av projekten som får bidrag inte varit tillräcklig, anser Riksrevisionen.

I vissa fall har pengar delats ut till projekt med kopplingar till oseriösa eller kriminella aktörer.

"Kombinationen av stora bidrag och låg konkurrens medför risk för att projekt designas för att få bidraget snarare än utifrån genuina idéer och behov", säger Frida Widmalm, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande.

ANNONS

I stället föreslår Riksrevisionen att fonden ersätts med ett annat, mer robust, system för att hantera arv efter avlidna personer utan arvingar och testamente.

"De förhållanden som för hundra år sedan motiverade inrättandet av arvsfonden är inte länge aktuella. Regeringen bör ta fram ett nytt system som är mer robust mot missbruk och oegentligheter", säger riksrevisor Helena Lindberg.

ANNONS