Så kan jobbet hemifrån fortsätta efter pandemin

Att jobba hemifrån är här för att stanna – arbetsgivare och arbetstagare är överlag positiva till en fortsättning. Den avgörande frågan är hur.
– Dilemmat är att de stora och svåra beslut som måste tas nu påverkar arbetslivet under lång tid framöver, säger Stefan Tengblad, professor i human resource management vid Göteborgs universitet.