Enligt SBAB:s nya prognos kommer en första räntehöjning redan i februari 2023. Arkivbild.
Enligt SBAB:s nya prognos kommer en första räntehöjning redan i februari 2023. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

SBAB spår tidigare höjning av boräntor

Flera banker räknar med en tidigare höjning av reporäntan än vad Riksbanken kommunicerat. Statliga bolåneinstitutet SBAB spår nu att nästa räntehöjning kommer i februari 2023 och att det pressar upp de rörliga boräntorna.

ANNONS

Den stigande inflationen spökar och risken att det leder till höjda inflationsförväntningar och lönekrav har ökat, enligt SBAB. Samtidigt har andra centralbanker signalerat kommande räntehöjningar och de långa räntorna stiger.

I sin förra prognos bedömde SBAB att den första räntehöjningen skulle komma i november 2023, men nu räknar man med en tidigare höjning, i likhet med räntemarknaden där prissättningen nu indikerar en betydligt tidigare räntehöjning än vad centralbanken säger.

"Vi har nu reviderat det till i februari samma år, vilket är något senare än vad prissättningen på finansmarknaden indikerar men betydligt tidigare än Riksbankens prognos", säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i en kommentar.

ANNONS

Riksbankens prognos är att nollräntan ligger kvar de närmaste tre åren.

SBAB räknar med att den senaste tidens inflationsuppgång blir mer varaktig än vad Riksbanken räknar med. Robert Boije knyter det till globala transportproblem, energikris och stora klimatambitioner talar för en mer varaktig inflationsuppgång. Men Riksbankschefen Stefan Ingves sade nyligen att han står fast vid att den höga inflationstakten på senare tid är tillfällig.

"En väsentlig del av penningpolitikens påverkan på inflationen är att påverka förväntningarna, men en sak står klar – Riksbanken och marknaden dansar allt annat än i takt med varandra för tillfället", säger Robert Boije.

Att binda boräntan är fortsatt billigare än den rörliga räntan, 3-månadersräntan, för flera bindningstider.

ANNONS