Top Flundervalla AB – nytt företag startar i Trollhättan

Top Flundervalla AB, som har sitt säte i Trollhättan, ska ägna sig åt att "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag, förvalta värdepapper och övrig lös egendom".