Byggnation av fjärrvärme.
Byggnation av fjärrvärme.

Trollhättan och Vänersborg byggs ihop

Fjärrvärmesystemen i Trollhättan och Vänersborg ska byggas ihop genom en åtta kilometer lång ledning mellan Vargön Alloys och Stallbacka.

ANNONS
|

– Vattenfall har sedan 1984 ett framgångsrikt samarbete med Vargön Alloys med tillvaratagande av spillvärme. Vi ser detta som ytterligare ett steg att utvidga samarbetet och kunna tillvarata ännu mer spillvärme och samtidigt kan vi utnyttja varandras produktionsanläggningar på ett mer effektivt sätt, säger Jenny Larsson, chef på Vattenfall Värme.

Investeringen beräknas till 115 miljoner kronor och delas mellan Trollhättan Energi och Vattenfall. Ett nytt avtal kommer även att tecknas mellan Vattenfall och Vargön Alloys. Syftet med projektet är att kunna ta tillvarata ytterligare spillvärme från Alloys och där ska även byggas en ackumulator. Projektet startar redan i november med första spadtaget och ledningen beräknas vara i drift nästa höst. Förutom ledningen och ackumulatortanken så ingår en ny pumpstation. Redan på 1990-talet fördes de första diskussionerna om en ledning för att knyta ihop de båda städernas fjärrvärmesystem. – Städerna ligger nära varandra geografiskt, så det är klokt för både miljö och ekonomi att ta vara på den möjligheten, säger Anders Ericsson, energichef Trollhättan Energi. Under projektet ska även en planerad cykelväg mellan infarten till flygplatsen och nya rondellen vid Koppegården i Västra Tunhem byggas. – När vi är färdiga med grävarbetet för ledningen ska Trafikverket bygga cykelbanan ovanför, säger Einar Bjarne, anläggningschef Vattenfall Vänersborg.

ANNONS
ANNONS