Vänersborg får nytt företag i eventbranschen

Team Monster Event AB, som har sitt säte i Vänersborg, ska enligt verksamhetsbeskrivningen syssla med "delta i och anordna monsterrace event".