Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet. Arkivbild.
Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet. Arkivbild. Bild: Caisa Rasmussen/TT

Vårdkonflikt kan utökas – hotar med strejk

Vårdförbundet anklagar regionerna för att missbruka skyddsarbete under den pågående övertidsblockaden.
Om ingen bättring sker hotar förbundet med strejkvarsel och skadeståndskrav.

ANNONS

Sedan övertids- och nyanställningsblockaden inleddes den 25 april har Vårdförbundet fått in begäran om 680 skyddsarbeten i landet. Enligt regelboken ska det endast användas i nödsituationer när det är fråga om "fara för liv och hälsa" för en specifik patient.

– Vi har regioner som missköter vad skyddsarbeten ska användas till. Det är väldigt tydligt i avtalet vad skyddsarbete innebär och man kan inte bara byta ut namnet "övertid" mot "skyddsarbete", säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Utöka konfliktvapnet

Nu har förbundet tröttnat och på tisdagen kontaktades motparten Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Budskapet är att om ingen bättring sker kommer förbundet att kräva skadestånd eller utöka konflikten.

ANNONS

– Vi kan lägga varsel på just de arbetsplatser där man missköter sig, säger Ribeiro.

SKR uppmanas nu att göra tydligt för regionerna att de är tvungna att följa konfliktavtalet. Sineva Ribeiro vill se en omedelbar förändring i regionernas agerande.

De regioner som Vårdförbundet har flest synpunkter på är Skåne, Västra Götaland, Stockholm, Örebro, Värmland, Östergötland och Västerbotten.

– Det täcker en stor del av Sverige, säger Ribeiro.

Inställda operationer

På vissa håll i landet rapporteras om att planerade operationer ställts in på grund av blockaden. Det gäller icke akuta situationer som till exempel höftledsoperationer. Ribeiro tycker att det är märkligt.

– Det betyder att de måste ha planerat in dem på övertid, för vi är där på ordinarie arbetstid, säger hon.

Blockaden omfattar förbundets 63 000 medlemmar från att utföra övertid eller mertid. Även nyanställningar är stoppade.

Facket vill bland annat ha förändringar i schemaläggningen, mer tid för återhämtning och kortare arbetstid.

ANNONS