Varsel om övertidsstopp för alla i Vårdförbundet

Vårdförbundet varslade på torsdagen om övertids- och nyanställningsblockad. Konflikten berör alla Vårdförbundets medlemmar i Västra Götalandsregionen.