Verkstadsbranschen i Trollhättan får tillskott – nytt företag startar

Trista Verkstad i Trollhättan AB, som har sitt säte i Trollhättan, uppger att de ska ägna sig åt "bilvård".