Volvo får rätt – 11 år efter försäljningen till GKN

2012 sålde AB Volvo sitt dotterbolag Volvo Aero i Trollhättan. Nu har en dom kommit från Högsta förvaltningsdomstolen som ger företaget rätt mot Skatteverket. Det gäller ett omtvistat avdrag på närmare 29 miljoner kronor i miljardaffären.