Alice Bah Kuhnke versus Olof Lavesson

I ena ringhalvan en kulturminister som beskriver sin och regeringens budgethöjning som historisk. I den andra hennes huvudmotståndare som talar om "pengapåsar med oklara syften". Vi låter Alice Bah Kuhnke gå en rond mot Olof Lavesson

ANNONS

Strax före valdagen framstår de båda som kandidater till posten som kulturminister. Alice Bah Kuhnke (MP) beskrivs av sin utmanare Olof Lavesson, kulturpolitisk talesman för M, som "en duktig ambassadör, på gränsen till ångvält" när det gäller kulturfrågorna, även om han tycker att hon saknar en sammanhållen strategi.

Ombedd att lista sina styrkor framhåller Alice Bah Kuhnke regeringens politik:

- Jag har fått möjlighet att driva fram den största kulturbudgeten någonsin i vårt land.

ANNONS

Andra får säga

Olof Lavesson, ordförande i riksdagens kulturutskott, överlåter åt andra att diskutera sin lämplighet som kulturminister:

- Vi vet bara ett namn om Alliansen vinner och det är att Ulf Kristersson blir statsminister. Det är klart att det finns väldigt mycket för en kulturminister att ta tag i.

- I så fall blir jag jättehedrad och svarar den som frågar.

Den förra Alliansregeringen ökade kulturbudgeten med 438 miljoner kronor. Den nuvarande regeringens höjning ligger på 1,58 miljarder kronor med stora satsningar på exempelvis bibliotek och på de kommunala kulturskolorna, bland annat med syfte att utjämna avgifterna och skapa fler platser.

Bah Kuhnkes miljoner har fått större fokus än de 2,5 miljarder som kommunerna själva lägger på kulturskolorna, framhåller Olof Lavesson:

- Jag tycker att staten ska ta ansvar för sina uppgifter och inte för kommunernas, säger han och får mothugg av Alice Bah Kuhnke:

ANNONS

- Hans retorik visar med allt tydlighet att han inte har örat mot marken, det intressanta är att kommunerna vill det här själva, vi får enbart positiva signaler.

En halv miljard

M ligger ändå inte mer än drygt en halv miljard kronor under regeringen i sin skuggbudget för 2018 framhåller han, vilket Alice Bah Kuhnke ifrågasätter:

- Det är inte riktiga pengar. Allianspartierna har inte ens förhandlat detta sinsemellan och Centern vill ju skära ner på allt, de vill ingenting, säger hon.

- Ja, det är vår ambition och det är så vi förhandlar just nu med S.

Olof Lavesson är återhållsam.

- Jag vill veta vad pengarna ska gå till, vi har en stramare budget även totalt, säger han.

ANNONS

Medan S vill införa gratis entré även på de regionala museerna vill M ännu en gång avskaffa gratisentrén på de statliga museerna och i stället ge pengar till riktade satsningar för att locka ovana museibesökare.

Både Bah Kuhnke och Lavesson ser satsningar på konstnärernas försörjning, kopplade till den konstnärspolitiska utredningen, som viktiga under nästa mandatperiod, men det är bara MP som har formulerat fem vallöften kring just detta.

"Politisering"

"Skydda kulturen från politisk klåfingrighet" står i stället överst bland M:s kulturvallöften och Olof Lavesson talar om regeringens "underliggande politisering av kulturen".

- Det är säkert vällovligt, man har velat ålägga institutionerna att bidra till barn- och ungdomsperspektiv, jämställdhet, hållbarhet och motverka segregation. Men allt det här gör att staten får en väldigt styrande funktion. Vi behöver gå igenom regleringsbrev och styrdokument för att rensa, säger Olof Lavesson.

Alice Bah Kuhnke framhåller att hon redan gjort det:

- Jag har inrättat en museilag som slår fast museernas oberoende från politiken. Jag har dessutom tagit bort de formuleringar i regleringsbreven som fanns från Moderaternas tid och som innebar att museerna skulle "främja jämställdhet och mångfald" i sina utställningar.

ANNONS
TT

Fakta: Tre kulturfrågor

- Vi tycker att det ska vara samma momssats för biografer som för all annan kultur. Hur man kan pratat om ökad tillgänglighet och samtidigt höja momsen på biobiljetter har jag svårt att få ihop, säger Olof Lavesson.

- Vi kommer att följa upp och jag är beredd att förhandla med finansministern om mer pengar till landsortsbiograferna, men jag styr inte över skatterna, säger Alice Bah Kuhnke.

- Min kritik är att i princip all regeringens kulturpolitik har fokuserats på tillgängligheten för medborgarna. Men tillgängligheten till vad? Det är ännu viktigare. Vi vill se till att få ett klimat där det skapas framgångsrik kultur i Sverige, säger Olof Lavesson.

- Den enskilt största skillnaden är att Moderaterna är väldigt bra på vackra ord men sedan lämnar konsten och kulturen på egen hand, säger Alice Bah Kuhnke.

- Östasiatiska, Medelhavsmuseet och Etnografiska är tydliga institutioner. Ett enda stort världskulturmuseum har jag hela tiden varit skeptisk till, sedan har jag förståelse för att de sitter illa till, säger Olof Lavesson.

- Då kommer jag som alltid att studera deras förslag noggrant, men samtidigt väga det mot de fantastiska lokaler som de har i dag och föra diskussioner med dem, säger Alice Bah Kuhnke.

Fakta: Fyra vallöften

Fyra vallöften från MP:

1. Öka statens anslag till regional kultur med 200 miljoner kronor årligen.

2. Stärka den ekonomiska tryggheten för konstnärer och kulturskapare bland annat genom ett ökat statligt stöd till stipendier och ersättningar.

3. Alla barn ska kunna få plats i en kulturskola och estetiska ämnen ska återinföras på samtliga nationella gymnasieprogram.

4. Stärka förutsättningarna för oberoende, granskande journalistik och en mångfald av medieperspektiv över hela landet.

Fyra vallöften från M:

1. Skydda kulturen från politisk klåfingrighet.

2. Bygg ut Skapande skola till att också omfatta gymnasieskolan.

3. Stärk upphovsrätten.

4. Utveckla och förbättra presstödet.

ANNONS