Svenska Akademiens ständige sekretare Anders Olsson är nöjd med förlikningen, men framhåller att det inte är "ett erkännande av oskuld". Arkivbild.
Svenska Akademiens ständige sekretare Anders Olsson är nöjd med förlikningen, men framhåller att det inte är "ett erkännande av oskuld". Arkivbild.

Anders Olsson: Inget erkännande av oskuld

Svenska Akademien har förlikats med Katarina Frostenson – men det betyder inte att parterna är eniga i skuldfrågan.

ANNONS

TT: Skuldfrågan kommer alltså aldrig att utredas rättsligt i och med det här?

- Nej, vi kommer inte att gå vidare i denna fråga. Vi är nöjda med avtalet som det har skrivits.

TT: Vad innebär förlikningen med Frostenson för frågan om Nobelpriset i litteratur?

- Det var en av de punkter som Nobelstiftelsen i ett brev i december framhöll som oerhört viktig för oss att lösa. Det är en av de fyra punkter vi nu har lyckats klara av. Det är väldigt viktigt för oss att ha gjort det. Sedan är det annat som kanske återstår, men jag tror att vi har kommit en bra bit på väg att nå fram dit.

ANNONS

TT: Vilka är de andra punkterna?

- Vi får se vad de ytterligare kräver, men det handlar mycket om själva beslutsprocessen att Nobelstiftelsen också får veta att den nya utvidgade Nobelkommittén får ett reellt inflytande över priset.

- Vi har också diskuterat ingående att vi kan tänka oss en lite förändrad ordning som innebär ett gemensamt utlåtande där man rekommenderar en pristagare inför Akademien så att inte kommittén lämnas utanför beslutsprocessen.

TT: Kommer ni att lyckas lösa det innan månaden är slut?

- Förutsättningarna för det är utmärkta och vi kommer också att ha kontakt med Nobelstiftelsen i den här frågan innan beslutet tas. Jag har redan kontaktat Lars Heikensten om det här utfallet och kommer att ha en dialog med stiftelsen också de kommande veckorna.

ANNONS
TT
ANNONS