Akademiens ständige sekreterare är "enormt lättad" över beskedet om att man får dela ut Nobelpriset i litteratur i år.
Akademiens ständige sekreterare är "enormt lättad" över beskedet om att man får dela ut Nobelpriset i litteratur i år.

Anders Olsson: Vi har varit i underläge

Det har gnisslat rejält i samspelet mellan Nobelstiftelsen och Svenska Akademien. Men Anders Olsson, ständig sekreterare i Akademien, nöjer sig med att beskriva tonläget i de utdragna diskussionerna som "ett skorr".

ANNONS
|

Nobelstiftelsen har suttit med trumf på hand i förhandlingarna med Svenska Akademien. Skandalen kring kulturprofilen och det bristande förtroendet för Akademien har gjort att man kunnat ställa höga krav på institutionen.

- Det var en lång lista på önskemål som vi var tvungna att gå till mötes. Men jag tror inte att så mycket återstår längre, säger Anders Olsson.

ANNONS

"Det var avgörande"

Vad var det som gjorde att Nobelstiftelsen till slut bestämde sig för att Akademien hade gjort tillräckligt för att återupprätta sitt förtroende? Anders Olsson lyfter fram stadgetolkningarna, invalen av nya ledamöter, den ökade transparensen och inte minst den utvidgade Nobelkommittén.

- Och att Horace Engdahl i sista ögonblicket avsade sig sitt ledamotskap tror jag var avgörande för att vi skulle nå den här enigheten i dag.

TT: Vem ersätter honom i Nobelkommittén?

- Vi har inte tänkt på det och det är inte säkert att det behövs. Vi behöver inte fylla alla fem stolarna i kommittén utan jag tror att det blir nio ledamöter i den.

"Skeptiska mot åldersgränser

I uppgörelsen med Nobelstiftelsen ingår också att Akademien utreder om det går att tidsbegränsa ledamotskapen. Anders Olsson framhåller att man först och främst ser det som tillämpligt vad gäller de olika kommittéerna – där det är fullt möjligt att sätta en tidsgräns för uppdragen.

ANNONS

- Men vi har varit skeptiska mot åldersgränser av olika skäl. Många av våra mest aktiva och viktigaste ledamöter som har spelat en otroligt viktig roll, exempelvis i Nobelkommittén, har haft en helt annan ålder. Ålder i sig ska inte vara något hinder, säger han.

TT: Kritiker brukar annars rikta in sig på att ni är en åldersstigen samling i Akademien?

- Delvis är den kritiken berättigad, men vi har tre vakanser att fylla och vi tittar på åldern när vi gör de invalen.

Makt över litteraturpriset

En fråga som har varit viktig för stiftelsen är att Nobelkommittén får mycket makt över litteraturpriset. Därför kommer kommittén inte att lägga fram en kortlista med fem förslag på pristagare, utan ett enda förslag i höst inför Akademien.

Anders Olsson konstaterar att Svenska Akademien inte har haft mycket att sätta emot Nobelstiftelsens krav.

ANNONS

- Det har varit väldigt svårt att diskutera. Vi har varit frågande många gånger, det har varit på ett hår att det har blivit en konflikt, säger han.

Men på slutet har opinionen svängt, hävdar Olsson.

- Det är möjligt att det har varit avgörande, att det här beslutet i dag har underlättats av det. Jag tror att väldigt många har insett att vi har gjort väldigt mycket i Akademien.

TT

ANNONS