Björn Wiman efter invalet: Helt förödande

Invalet av litteraturprofessorn Mats Malm imponerar inte på DN:s kulturchef Björn Wiman. Malms kunskaper finns redan i Svenska Akademien och han saknar de avhoppade ledamöternas lyskraft, anser Wiman. Men Malms litteraturvetarkollegor hyllar Akademiens val.

ANNONS

Valet av Mats Malm är traditionellt, enligt Björn Wiman.

- Utan att för den delen säga någonting negativt om Mats Malm, så tror jag att detta varken är ett steg framåt eller bakåt för Svenska Akademien, de står och stampar stilla på stället, säger han.

Han efterlyser i stället en ny ledamot med kunskaper inom andra språkområden eller postkolonial inriktning i litteraturvetenskap, något som han menar saknas i Akademien.

ANNONS

Han anser också att valet av en relativt okänd litteraturvetare innebär att Svenska Akademien håller på att tappa kontakten med den breda allmänheten.

"Kapar banden"

- Man är på väg att kapa banden till en yngre svensk litterär generation som man faktiskt etablerade kontakt med i och med valet av Sara Stridsberg. Det tror jag kommer visa sig vara helt förödande för Akademiens ställning i svenskt kulturliv.

De nya ledamöterna Jila Mossaed, Eric M Runesson och Mats Malm har en svagare lyskraft än tidigare ledamöter, anser Wiman.

- Jämför man deras lyskraft med personer som tidigare satt i Svenska Akademien, som Sara Stridsberg, Klas Östergren och Kerstin Ekman, ja det säger sig självt att man är på väg att kapa relationen med den bredare litteraturintresserade allmänheten.

Ulrika Milles, litteraturkritiker i SVT, beskriver Mats Malm som en duktig litteraturvetare. Samtidigt tycker hon att det är "lite deppigt" att Akademien nu kan fylla på med nya ledamöter "utan att på allvar ha gjort upp med sina stora inre problem".

ANNONS

- Det är intressant att Niklas Rådström säger att han vill bidra till att Akademien återfår förtroendet, men att de förutsättningarna inte riktigt finns just nu. Det är ett mycket hedersvärt och spännande uttalande från honom. Kanske ser han och fler som blir tillfrågade problem med Akademien som den ser ut nu, säger Ulrika Milles till TT.

- Nu blir det fler medelålders vita män i Akademien. Kvinnorna försvinner, den unga generationen försvinner och nyare forskning. Det är lite problematiskt.

"En fin man"

Lisbeth Larsson, professor emerita i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, gläds över valet av Mats Malm. Hon tror att Malm kan göra stor nytta på sin stol.

- De har ju samarbetat med honom tidigare, de känner honom väl och vet vem de väljer in. Han har skapat Litteraturbanken tillsammans med Svenska Akademien, ett projekt som Akademien har stött. Det är ett samarbete som fungerat utmärkt. Han är en duktig forskare och en fin man på många sätt, säger hon.

ANNONS

- Mats Malm har varit min kollega i 20 år och jag har det största förtroende för honom.

Anders Cullhed, professor emeritus i litteraturvetenskap, är av samma åsikt.

- Det är ett fantastiskt bra val, ett otroligt plus för Svenska Akademien som får en sådan kompetens hos sig, säger han.

"Har många strängar"

Cullhed har känt Mats Malm sedan 1996 och båda är också ledamöter i Vitterhetsakademien.

- Jag känner Mats forskning väldigt väl, sedan 20 år tillbaka. Hans böcker, hans insatser, hans nätverkande på olika håll, nationellt och internationellt, hans ledning av Litteraturbanken som ju sker i samarbete framför allt med Svenska Akademien. Han har så många strängar på sin lyra.

ANNONS

Cullhed konstaterar också att Vitterhetsakademien framöver kommer att ha fyra ledamöter som också sitter med i Svenska Akademien.

- Sara Danius, Sture Allén, Göran Malmqvist och nu också Mats Malm sitter med i bägge akademierna.

TT
ANNONS