Förläggarföreningen instiftar hederspris

ANNONS
|

Svenska Förläggareföreningen instiftar ett nytt hederspris, för att årligen "uppmärksamma och hedra en nu levande upphovsperson som skapat verk av bestående värde." Pristagarens konstnärliga gärning ska också ha bidragit till den svenska litterära utgivningen.

Det nya priset kommer att delas ut under högtidliga former i samband med Augustgalan. Den första prisutdelningen sker 2018, då Augustpriset också fyller 30 år. Priset består av ett konstnärligt och personligt utformat diplom men ingen prissumma utgår.

De som kan föreslå pristagare är Svenska Förläggareföreningens medlemsförlag, samt ett antal upphovsrättsorganisationer och institutioner. Nomineringarna ska granskas av en kommitté, bestående av Eva Bonnier, Erik Titusson, Dan Israel, Ingrid Elam, Gunnar Ardelius och Karin Ahlin.

ANNONS
TT
ANNONS