Aleksandra Stratimirovic gjorde sitt ljuskonstverk i samarbete med fritidsgården i Tynnered utanför Göteborg. Pressbild.
Aleksandra Stratimirovic gjorde sitt ljuskonstverk i samarbete med fritidsgården i Tynnered utanför Göteborg. Pressbild.

Kulturanalys vill ha större långsiktighet

Konst- och kultursatsningar i utsatta bostadsområden skulle få folk att rösta och bli mer kulturellt aktiva. Men effekterna riskerar att inte bli tillräckligt varaktiga, konstaterar Myndigheten för kulturanalys i en ny utvärdering.

ANNONS
|

En av kulturminister Alice Bah Kuhnkes (MP) och den förra regeringens stora kultursatsningar, "Äga rum", gick ut på att stärka förutsättningarna för kulturellt och demokratiskt deltagande i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Cirka 130 miljoner kronor slussades vidare till 45 olika kultur- och konstprojekt över hela landet via Kulturrådet och Statens konstråd.

Satsningen pågick under tre år och bland de projekt som genomfördes finns bland annat en hiphopskola i Vällingby utanför Stockholm och ett teaterprojekt på Hertsön i Luleå. Där var tanken att lyfta platsernas och de boendes historia.

Rosa lyktor

Ett annat exempel är det nya ljuskonstverk, inklusive rosa gatlyktor, som konstnären Aleksandra Stratimirovic gjorde i samarbete med fritidsgården Tyrolen i Tynnered utanför Göteborg.

ANNONS

Ungdomarna ville att omgivningarna skulle rustas upp och efterlyste belysning på de mörka vägar som gjorde att man drog sig för att gå dit.

I sin utvärdering av regeringens satsning, "Kultur i demokratins tjänst", konstaterar nu Myndigheten för kulturanalys att ambitionerna har varit höga när det gäller att öka den lokala delaktigheten i kulturlivet, och att satsningen också kan ha bidragit till just det. Samtidigt riskerar effekterna att inte bli tillräckligt varaktiga.

"Satsningen saknar en tydlig analys av vad som är orsakerna till den bristande delaktigheten i kulturlivet" konstaterar Sverker Härd, chef för Kulturanalys i ett pressmeddelande.

Inte heller finns någon tydlig förklaring från regeringen till varför områden med lågt valdeltagande skulle vara i behov av dessa satsningar.

Mindre pilotprojekt

Förutom mer djupgående analyser rekommenderar Kulturanalys större långsiktighet i framtida statliga projekt av den här typen. Man föreslår också att de föregås av mindre pilotprojekt som följs upp och utvärderas innan man går vidare.

TT

Fakta: Äga rum

Under 2016 till 2018 anslog regeringen 130 miljoner kronor till två satsningar utformade av Kulturrådet (Kreativa platser) och Statens konstråd (Konst händer). Mest pengar, 104 miljoner kronor, fördelades via Kulturrådet. Där gick pengarna till projekt i bostadsområden med "lågt valdeltagande eller socioekonomiska utmaningar". Totalt 30 projekt över hela landet fick stöd via Kulturrådet och ambitionen var att de skulle leda till verksamheter som kunde etablera sig långsiktigt.

Statens konstråd fördelade i sin tur 26 miljoner kronor till permanenta konstnärliga gestaltningar på 15 olika platser. Det lokala civilsamhället skulle vara beställare.

ANNONS