Mer pengar till barn och unga

ANNONS

Mer pengar till filmen, förskolebarnen och ungdomarna. Det är regeringens satsningar i vårbudgeten på kulturområdet.

Den största satsningen avslöjades redan förra veckan: 50 miljoner kronor för inköp av litteratur till förskolan för att stimulera barns språkutveckling och läsmotivation.

Regeringen anslår också 15 miljoner kronor till filmstödet för att "ytterligare stötta en mångfald av aktörer som sprider och visar film runt om i landet". Dessutom ökas stödet till kultur för barn och unga med tio miljoner kronor. Tanken är att det i hela landet ska vara möjligt för den här målgruppen att ta del av konst och kultur av hög kvalitet.

ANNONS

Vårbudgeten innehåller sällan några stora nyheter på kulturområdet. Budgeten för 2018 skiljer sig inte i det avseendet, trots att det är valår i år.

TT
ANNONS