Glad i dag. Svenska Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson bekräftar Nobelstiftelsens besked om att Nobelpriset i litteratur får delas ut i år.
Glad i dag. Svenska Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson bekräftar Nobelstiftelsens besked om att Nobelpriset i litteratur får delas ut i år.

Två Nobelpris i år – Engdahl ute ur kommittén

Det blir dubbel prisutdelning i höst, då Svenska Akademien till sin stora glädje får dela ut både årets och förra årets Nobelpris i litteratur. Beslutet fattades efter att Horace Engdahl gått med på att lämna priskommittén.

ANNONS
|

Nobelstiftelsen meddelade på tisdagen att Svenska Akademien får dela ut Nobelpriset i litteratur i år.

- Sammantaget tycker vi att man gjort tillräckligt mycket för att lägga den akuta krisen bakom sig och att man är på väg att göra en del reformer som gör att man är på väg åt rätt håll, säger Lars Heikensten, Nobelstiftelsens vd.

Anders Olsson, Svenska Akademiens ständige sekreterare, är glad och lättad över beskedet.

ANNONS

- Det känns som ett väldigt bra beslut. Det hade uppstått så många frågor om vi inte hade kunnat dela ut det här dubbla priset, säger han.

Beskedet välkomnas även av Peter Englund, som lämnade arbetet i Akademien i april förra året men återvände i januari.

"Självfallet är detta ett glädjande beslut. Dels i sak: Det är bra att Akademien får chansen att fortsätta dela ut litteraturpriset. Dels för det också sänder en signal om att återuppbyggnadsarbetet (som kommer att ta tid) nu inletts på allvar", skriver han till TT.

"Det var nödvändigt"

Vilka åtgärder har då vidtagits. Bland annat har Akademien beslutat att de närmaste åren införa en ny ordning för Nobelkommittén, som ska innehålla fem oberoende externa ledamöter. Dessutom ska priskommitténs sammansättning ändras så att inga ledamöter som "varit förknippade med det gångna årets händelser" ingår de kommande två åren.

Det innebär att Horace Engdahl tvingas lämna priskommittén. Beslutet fattades i sista sekund och Anders Olsson tror att det var avgörande för stiftelsen.

- För att vi ska nå enighet insåg också Horace Engdahl att det var nödvändigt, säger Anders Olsson.

ANNONS

Intensiv vår

Han ser fram emot att Akademien nu på riktigt kan ta itu med Nobelprisarbetet och komma fram till den mellanlånga lista som till slut ska mynna ut i 2018 och 2019 års pristagare.

- Då måste vi läsa väldigt intensivt. Det blir en vår full av läsning, säger han.

Dessutom väntar utdelningen av Svenska Akademiens nordiska pris. Sedan ska en ny ständig sekreterare väljas – förhoppningsvis redan före första juni.

Olsson, som ersatte Sara Danius när hon lämnade arbetet förra våren, får därmed en ovanligt kort tid på posten.

- Mycket längre tid orkar man inte när det har varit så intensivt, säger han.

Historiskt beslut

Det historiska beslutet om att inget Nobelpris skulle delas ut förra året kom den 4 maj. Anledningen var att det fanns "ett minskat förtroende för Akademien i omvärlden".

Sedan dess har ledamöterna kämpat för att få tillbaka priset.

ANNONS

Litteraturkritikern Sara Abdollahi Lekta undrar vad som nu händer med granskningen av Akademien. Hon tycker att institutionen behövs för att värna litteraturens långsamhet i tider då den styrs av marknadskrafter, men anser att man måste fortsätta att utreda maktmissbruk och jäv.

- Matilda Gustavssons reportage måste följas upp mer. För problemet är inte Sara Danius eller Horace Engdahl, det handlar om hela apparaten runt omkring, säger hon.

Risk för nya läckor?

Författaren Elise Karlsson, en av de 18 kvinnor som vittnade mot kulturprofilen i Dagens Nyheter, ifrågasätter hur långt Akademien verkligen kommit i sitt reformarbete.

- Man kan anse Akademien reformerad men samtidigt tycker jag att det kvarstår uppenbara jävsproblem som inte har hanterats. De försökte till exempel dela ut ett pris till mig samtidigt som de gav ett pris till en person som vittnat till kulturprofilens fördel, säger Elise Karlsson.

ANNONS

Hon tycker att det finns ytterligare problem med den externa Nobelkommittén, en lösning hon tycker känns ogenomtänkt och problematisk då man tidigare haft problem med läckor.

- Det är väldigt oklart hur de kommer att hantera att personerna i kommittén har tillgång till namnlistor även efter att de slutat. Även då kommer de ju att veta vilka som är nominerade sedan tidigare, och en av dem är fortfarande förlagsanställd.

TT

Fakta: Därför blev det inget Nobelpris 2018

I maj 2018 meddelade Svenska Akademien att man sköt upp 2018 års Nobelpris i litteratur. Pristagaren, förtydligade Akademien, skulle i stället utses och annonseras parallellt med 2019 års pristagare.

I pressmeddelandet hette det att man sköt upp priset mot bakgrund av krisen i Akademien: "Beslutet har fattats mot bakgrund av en numerärt försvagad Akademi och av ett minskat förtroende för Akademien i omvärlden. Prisarbetet har kommit långt och fortsätter under året som tidigare, men det är nödvändigt att Akademien får tid att återställa sin fulla styrka, engagera ett större antal aktiva ledamöter och återskapa förtroendet för sin verksamhet innan nästa litteraturpristagare utses."

Hösten 2018 bildade Akademien en ny Nobelkommitté bestående av fem akademiledamöter och fem externa sakkunniga. Den nya kommittén har nu tagit fram sin långa lista, som består av omkring 180 förslag på potentiella Nobelpristagare.

ANNONS