Stora Alvarets betesmarker är en del av världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Pressbild.
Stora Alvarets betesmarker är en del av världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Pressbild.

Världsarv firas på Öland

43 300 fotbollsplaner. Så stort är Södra Ölands odlingslandskap med sina gravfält, väderkvarnar och Stora Alvarets unika växt- och djurliv. I dagarna firas Världsarvsveckan för att sätta fokus på världsarvet, som är ett av Sveriges 15 utvalda.

ANNONS
|
I tusentals år har människor på södra Öland levt i samklang med naturen. De har odlat sockerbetor och majs där det har varit lämpligt, sett till att betesdjur håller markerna öppna och bevarat många gamla byggnader och gravfält. Det är det, och den ovanliga miljön med kalkberggrund och ett milt klimat, som gör Södra Ölands odlingslandskap så speciellt att Världsarvskommittén beslutade sig för att göra området till ett världsarv år 2000.
- I dag är det moderna lantbruk som bevarar det gamla odlingslandskapet. På andra håll har man odlat skog och flyttat gårdar. Men här har den tunna jordskorpan satt stopp för det och lantbrukarna har fått anpassa sig till miljön, säger Emma Rydnér som är arkeolog och världsarvssamordnare i Mörbylånga kommun.
Majslabyrint
Ett världsarv som inte är en särskild plats eller byggnad, utan ett större område, kan upplevas som något abstrakt. Det är också svårt att föra statistik över hur många och vilka som besöker världsarvet. Men på Öland arbetar Emma Rydnér och hennes kollegor hårt för att världsarvet ska uppmärksammas.
Sedan 2012 anordnas det en världsarvsvecka där en mängd olika aktiviteter erbjuds. Kyrktorn öppnas för att besökare ska kunna få översikt över det platta, stora området. En konstnär har byggt en majslabyrint som besökarna kan förirra sig i och uppleva den odlade marken på nära håll, de medeltida radbyarna är öppna för besök och guidade vandringar ordnas genom betesmarkerna på Stora alvaret.
- Vårt världsarv är både synligt och osynligt eftersom det är ett helt landskap. Det behövs något som visar på mångfalden av aktiviteter som finns här. Vi jobbar mycket med information, både om odlingslandskapet och vad ett världsarv faktiskt är.
Vattenbrist hotar
Ett försök att locka ut folk i odlingslandskapet och sprida information om det även andra delar av året är geocaching, en slags modern skattjakt där deltagarna laddar ned koordinater från internet och letar efter så kallade cacher.
- Det bästa sättet att uppleva landskapet är att ge sig ut i det, och det här är ett roligt sätt att göra det på, förklarar Emma Rydnér.
De senaste två åren har det varit torrår på Öland och grundvattnet har inte fyllts på under hösten och vintern som det brukar. Vattennivåerna i Södra Ölands odlingslandskap är därför bekymmersamt låga.
- Vattenbristen är besvärlig. Utan vatten inget jordbruk, och utan jordbruk så har vi inget odlingslandskap. Men vi har fått en ny vattenledning från fastlandet, tankbilar med vatten körs över bron och i september kommer SGU att börja flyga över Öland för att leta efter nya grundvattentillgångar, säger Emma Rydnér.
Fakta: Södra Ölands odlingslandskap
 • Världsarvet sträcker sig från Karlevi i väster till Gårdby i öster och söderut. Det omfattar drygt 56 000 hektar och består av 14 socknar och 87 byar. I området finns omkring 100 aktiva lantbruksföretag.
 • Totalt finns det över 110 kilometer vandringsleder i världsarvet.
 • Det upptogs på Unescos lista över världsarv år 2000.
 • Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv i kategorin levande kulturlandskap. Här skyddas samspelet mellan människa och natur som gör att odlingslandskapet bevaras. Människan har nyttjat marken här under flera tusen år.
 • Radbyarna, den odlade marken, sjömarkerna och alvarmarkerna bildar tillsammans världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.
 • Kommitténs motivering: ”Södra Ölands landskap är präglat av dess långa kulturhistoria och anpassningen till de naturliga förutsättningarna i form av platsens geologi och topografi. Södra Öland är ett unikt exempel på mänsklig bosättning där de olika landskapstyperna på en enskild ö tagits till vara på ett optimalt sätt”.
 • Världsarvsveckan anordnas i år 18–24 juli. Utöver att uppleva själva landskapet kan besökare även ta del av bland annat utställningar, musik och filmvisningar.
 • Källa: sodraoland.com
  Fakta: Världsarv
 • Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. För att skydda de mest värdefulla kulturhistoriska- och naturmiljöerna mot förfall och förstörelse tog Unesco fram en konvention om skydd för världens kultur- och naturarv vid FN-organets generalkonferens 1972.
 • Unescos världsarvskommitté, som består av 21 delegationer från olika länder, bestämmer över världsarven.
 • I dag är drygt 1000 objekt i upptagna på världsarvslistan. Dessa är fördelade på fler än 160 länder. Världsarven delas in i kulturarv och naturarv, vissa är en blandning av natur- och kulturarv. Kulturarven är skapade av människan, medan naturarven är opåverkade miljöer.
 • Mellan den 10 och 20 juli samlas Världsarvskommittén i Istanbul för att besluta om nya världsarv.
 • Sverige har 15 världsarv:
 • Drottningholm, Ekerö (1991)
  Birka och Hovgården, Ekerö (1993)
  Engelsbergs bruk, Fagersta (1993)
  Hällristningsområdet i Tanum (1994)
  Skogskyrkogården, Stockholm (1994)
  Hansestaden Visby, Gotland (1995)
  Laponia, Lappland (1996)
  Gammelstads kyrkstad, Luleå (1996)
  Örlogsstaden Karlskrona (1998)
  Södra Ölands odlingslandskap (2000)
  Höga Kusten, Ångermanland (2000)
  Falun och Kopparbergslagen (2001)
  Varbergs radiostation i Grimeton (2004)
  Struves meridianbåge (2005)
  Hälsingegårdarna (2012)
  Källa: Riksantikvarieämbetet
  ANNONS