Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Forskningen visar att den som får en stöt av en hjärtstartare inom tre minuter har 75 procents chans att överleva.

Kvalitetsregister ger högre kvalitet

"En sådan satsning skulle kunna ge ovärderliga resultat"

Tidskriften The Lancet har i dagarna presenterat resultat från svensk och brittisk forskning som på ett tydligt sätt visar på den unika möjlighet vi har i Sverige att skapa kunskap och förbättra vården genom våra kvalitetsregister. Studien visar att tack vare kvalitetsarbete och uppföljning via registret Swedeheart har vi i Sverige idag en mycket god hjärtsjukvård. Dödligheten i hjärtinfarkt 30 dagar efter insjuknandet är 30 procent lägre i Sverige jämfört med i England.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 22 januari lyfter en rad hjärtläkare- och forskare ett varningens finger för att Riksrevisionen i en rapport före jul flaggade för framtida minskade satsningar på Sveriges kvalitetsregister. Forska! Sverige och Hjärt-Lungfonden delar i högsta grad den oron som vi befarar kan leda till att utvecklingen av svensk sjukvård stagnerar, bland annat inom hjärtområdet.

Forska! Sverige och Hjärt-Lungfonden argumenterar istället för en utökad satsning på nationella databanker och register. Staten bör tillsammans med landstingen, avsätta ytterligare medel för utbyggnad av de svenska kvalitetsregistren som är unika i världen. En sådan satsning skulle kunna ge ovärderliga resultat i form av sparade liv och samhällskostnader.

Anna Nilsson Vindefjärd är generalsekreterare för Forska! Sverige.
Staffan Josephson är generalsekreterare för Hjärt- Lungfonden.