Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Lödöse varv är ett av de svårare objekten för kommunens miljötillsyn.

Miljötillsyn på väg åt rätt håll

Kommunens livsmedelstillsyn har tagit ett kliv framåt liksom tillsyn av bland annat mindre verkstäder. Däremot behövs en översyn av enskilda avlopp och förorenad mark.

I en årsrapport för miljö- och byggnämnden redovisas bland annat hur tillsynen enligt miljöbalken och livsmedelslagen genomfördes 2011.

– Vi har satsat hårt på att beta av ärenden som dragit ut på tiden. Nu har vi i stort sett kommit ikapp, berättar Annika Ekvall, miljöchef.

Annat läge

Länsstyrelsen var inte nöjd med hur kommunen skötte tillsynen 2010, men nu är läget ett helt annat.

Annika Ekvall är också nöjd med tillsynen av ovårdade fastigheter.

– Vi har haft flera ärenden som sträckt sig över flera år, men nu är ett antal avslutade. Det känns väldigt bra, säger hon.

Dåliga avlopp

Det som släpar efter enligt årsrapporten är bland annat tillsyn av enskilda avlopp.

– Jag tror det finns totalt runt 2 400 sådana i kommunen och alla är naturligtvis inte dåliga. Men vi har kartlagt dem så vi vet var de är, säger miljöchefen.

Det är upp till miljö- och byggnämnden att avgöra vad miljöinspektörerna ska prioritera.

– Miljönyttan är ganska liten. Det är en väldigt liten andel av kväve- och fosforutsläpp som kommer från ett enskilt avlopp jämfört med ett lantbruk exempelvis, förklarar Mikael Asplund, miljöinspektör.

Kostar att bygga om

Det kostar, enligt Ekvall, uppåt 100 000 kronor för en fastighetsägare att bygga om sitt avlopp.

– Och det är inte många som gör det bara för att vi rekommenderar det. Det kan vara en fastighet där man inte bor permanent eller att ingen bor där, säger Ekvall.

Tillsynen av förorenad mark behövs också skärpas, men det är enligt miljöchefen ingen brådska.

– I Ale har man tvingats ta i det på grund av nya vägen som går genom industriområden där det kan finnas förorenad mark. I Lilla Edet dras vägen genom orörd mark.

Nytta med samarbete

Den kompetens som Ale kommun besitter på området hoppas Ekvall få ta del av då vägen är byggd. Möjligheten finns genom SOLTAK, samarbetet mellan kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn Ale och Kungälv.

– Det finns 80-90 ställen där det kan finnas föroreningar i marken. mest bekymmersamt är Lödöse varv. Vi har gjort undersökningar där och bör titta lite mer. Men det är svårt att se om det är någon spridning och svårt att ta bort något, säger Mikael Asplund.

Inblick

Ida Gisslander är en av miljöinspektörerna som granskar verksamheter inom service, reparation, metallarbete och lokalvård i ett tillsynsprojekt.

– Projektet har gett förvaltningen en inblick i dessa verksamheter. Överlag finns en relativt god kunskap och ordning. Det som brister är bland annat invallning och förvaring av kemikalier, även att egen transport av farligt avfall ska anmälas till länsstyrelsen, berättar hon.