Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Musikskolan tvingas varsla?

Barn- och ungdomsnämnden behöver spara pengar. Och förslagen kretsar kring strukturförändringar, varsel och återhållsamhet. – Vi måste genomföra åtgärder, säger Anne-Len Kriewitz, verksamhetschef för grundskolan.

Som TTELA berättade för en månad sedan kommer det att saknas pengar för barn- och ungdomsnämnden i slutet av året om inget görs. Enligt prognoserna handlar det om ett minus på 7,3 miljoner kronor.

Nu har barn- och ungdomsförvaltningen lagt fram ett förslag som nämnden ska ta upp på måndagen.

Förvaltningen ber om att få en inriktning till åtgärder för att få balans i budgeten. Man föreslår att politikerna att besluta om en eller flera av inriktningarna: organisationens struktur, allmän återhållsamhet och uppsägning av personal.

– Politikerna får besluta och vi utföra. Eller så får de lösa det på annat sätt, kanske kan vi få mer pengar, säger Anne-Len Kriewitz.

När det gäller grundskolan och förskolan pekar man på problem som färre elever utanför centrum, fler elever i centrum, nya krav i skollagen som ökar kostnaderna, behov av fler lokaler på vissa skolor och synpunkter från myndigheter som måste åtgärdas.

När det gäller verksamheterna på arena och fritid och musikskolan har förvaltningen lämnat mer exakta förslag till åtgärder.

Underskottet på arena fritid beror på att fritidsanläggningarna är i stort behov av upprustning och att kostnader för el och värme har ökat.

Under "Förslag på åtgärder" kan man läsa: "Överlämna ansvaret för anläggningar till föreningslivet." Brålanda, Frändefors och Vargön nämns och besparingen uppskattas till en miljon om året på lägre personalkostnader.

Vad innebär detta?

– Vi har inte tittat djupare på frågan, säger Håkan Alfredsson, verksamhetschef på kultur och fritid.

Han vill inte kommentera saken närmare men säger att det finns exempel i andra kommuner där föreningar tagit över driften och fått stöd av kommun för det.

– Är det något vi kan arbeta med i Vänersborg, frågar han sig.

Andra förslag till besparingar som nämns är att se över hyreskontrakt och spara energi. Men underskottet kan inte tas igen helt 2014.

Musikskolan står inför förändringar. Inför hösten ska grundskolans musikundervisning organiseras om och man får färre elever från gymnasieskolan. Enligt förvaltningen innebär det att musikskolan har en för stor organisation.

Förslag till åtgärder är att skaffa fler uppdrag till musikskolan, varsel av personal och byte av lokaler inom Vänerparken. Hela underskottet kan inte tas igen i år.