”Endast två procent av världens producenter är kvinnor”

Musikskapande utan machokultur och otrygghet. Det var målet när Timjan anordnade workshop i musikproduktion för kvinnor och icke-binära.
– Jag tycker vi skapat en bra och säker miljö här, säger Hanna Tobiasson, kultursamordnare på Timjan.