I spåren av Ye

En vecka har passerat sedan världsstjärnan Kan(ye) Wests (eventuella) besök på snabbmatskedjan i Trollhättan. För övriga i världen har händelsen snabbt fallit i glömska – men två vrålhungriga stjärn-wannabees tog tillfället i akt att försöka finna sig själva i spåren av (eventuellt) Ye.