Negar Zarassi tar sig ton för miljoner

40 miljoner tv-tittare. 40 miljoner! Plus en roll som förebild för iranska kvinnor. Och som dörröppnare till en ny musikvärld. Negar Zarassi är mycket mer än ”bara” sångerska.
– Jag hörs ju ordentligt, så de kan inte bortse från mig, säger hon med ett skratt.