Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Nya planer. Brunbergs bygg har planer på att uppföra hus på de omstridda tomterna på vid Kindblomsvägen på Blåsut i Vänersborg.

Nya planer på hus på salamandertomter

Brunbergs bygg planerar att bygga bostäder på det omstridda området vid Kindblomsvägen på Blåsut i Vänersborg. – Vi vill komma igång så fort som möjligt, säger vd Mickael Brunberg.

Under flera år stred de boende runt Kindblomsvägen för att naturområdet inte skulle bebyggas. De ville att detaljplanen skulle ändras så att det inte skulle gå att bygga på marken, men så blev det aldrig.

I juni förra året avslog ett oenigt fullmäktige ett medborgarförslag om att ändra detaljplanen till parkmark.

I oktober 2012 drog sig det bolag som då hade tänkt bygga ur projektet och sedan dess har ingen ny byggherre visast intresse för tomterna.

Men nu är alltså Fiolen 3 och Blåsut 2:2 aktuella igen.

– Det är under förutsättning att kommunen säger okej, säger Mickael Brunberg.

Brunbergs bygg har enligt honom lämnat in en intresseanmälan till kommunen om att köpa marken. Och bolaget har fått svaret att förfrågan nu ska gå till fullmäktige för godkännande.

När kan ni komma i gång med bygget?

– Det beror på kommunen. Vi vill komma igång till våren. Förhoppningsvis ska det bli inflyttningsklart till våren 2017, säger Mickael Brunberg.

Brunbergs bygg tänker uppföra fyra hus med två lägenheter i varje. De ska ligga mellan Katrinedalsvägen och Rostvägen. Varje lägenhet är tänkt att bli 120 till 125 kvadratmeter stor.

Husen ska gå i samma stil som deras söderkåkar i Strömslund i Trollhättan.

Mickael Brunberg är fullt medveten om de turer som det blev förra gången och säger att om planerna blir verkligt ska bolaget ta kontakt med grannarna i ett tidigt skede.

– Då tror jag absolut inte att det blir några problem.

Att de som bor runt om i området kommer att ha åsikter räknar han med.

– Det kan bli ännu bättre om grannarna har åsikter.

Matthias Klein var en av personerna runt Kindblomsvägen som ville göra om marken till parkområde. När TTELA når honom känner han inte till de nya planerna och han understryker att han i nuläget bara kan tala för sig själv.

– Vi har samma ståndpunkt som sist. Det finns inte mycket grönområden kvar här uppe, säger han.

Till saken hör också det lilla groddjuret vattensalamander. I september 2011 gjordes en inventering i området och både större och mindre vattensalamander hittades. Båda arterna är fridlysta och deras livsmiljöer får inte skadas eller förstöras. På de tomter som är tänkt att bebyggas finns bara en del av djurens livsmiljö på Blåsut, resten ligger i ett anslutande grönområde.

Länsstyrelsen tog 2012 beslutet att kommunen måste genomföra åtgärder för att skydda livsmiljön om det ska byggas hus. En ny damm i grönområdet ska anläggas och stenrösen ska flyttas till grönområdet. Dessutom ska lövvegetation gynnas och död ved lämnas kvar.

Länsstyrelsens beslut var tidsbegränsat och tiden har gått ut. Men kommunen har ansökt om förlängning och fått det.