24-åring startar nytt handelsföretag i Trollhättan

Nirma Home Collections har angett följande som verksamhetsbeskrivning: "Postorderhandel och detaljhandel på Internet med beklädnadsvaror."