Akuten i Lidköping ska stängas – trots löften och vilda protester

Invånarna är rasande. Vissa kommer att dö i onödan om akuten stängs, och sjukvården i hela Västra Götaland påverkas, varnar läkare.
På torsdagen kan det drastiska beslutet ändå fattas – trots att ansvariga politiker nyligen lovat Lidköpingsborna att det inte var aktuellt.